Vår miljöpolicy

Andésen Maskin AB strävar efter att uppfylla alla nu gällande miljökrav.

Produkterna som Andrésen saluför bidrar mångt och mycket till en bättre miljö. Maskinernas låga bränsleförbrukning, avgasreningsprocesser, tekniska uppbyggnad samt i många fall återvinningsbara material ligger i vår linje med positivt miljötänkande.

Många säkerhets- och miljöaspekter är redan uppfyllda på områden där för närvarande ännu inga formella lagstiftningskrav finns.

Andrésen Maskin AB följer positivt debatten om miljön och känner sig som en viktig del i denna, eftersom våra produkter aktivt medverkar till en bättre miljö.

Andrésen Maskin AB strävar efter att uppfylla alla nu gällande miljökrav. Vi arbetar med modern utrustning såväl i verkstads samt i övriga delar av verksamheten. Godkända transporter enligt regelverk beträffande frakter.

Andrésen Maskin AB samarbetar med välrenommerade leverantörer som i stor omfattning använder sig av de olika kvalitetsledningssystemen.

Hantering av farligt gods enligt riktlinjer från myndigheter och leverantörer. Skyddsronder och egenkontroll av hela verksamheten görs med jämna mellanrum och uppföljning med åtgärder utförs direkt.